Gammelskogen behöver vår uppmärksamhet

Vår natur används idag som slagträ i många debatter. Den storskaliga skogsindustrin trummar ut sitt budskap ”det har aldrig funnits mer skog än nu, för varje träd vi hugger ner planterar vi två”. Sanningen är inte så enkel. Visserligen har vi idag en väldigt massa planterade träd men aldrig någonsin har det funnits så lite skog. En riktig skog är ett helt komplett ekosystem med gamla träd, unga träd, döda träd i olika nedbrytningsstadier, små vattendrag, mossiga stenar osv. Dessa skogar har varit skogar i många hundra år, ja kanske till och med i många tusen år. I dessa miljöer lever djur, växter, lavar, mossor, svampar, insekter med mera som hör skogens ekosystem till.
De trädåkrar som växer fram är oftast monokulturer av planterade och växtförädlade tallar eller granar, och kommer aldrig att få bli gamla skogar då de återigen ska kalhuggas inom ca 60-100 år. Väldigt lite biologiskt rik naturskog finns kvar i vårt land, kanske handlar det om ca 5-10% av den svenska skogen som är sådan riktig skog. Den svenska skogen som ett rikt och levande ekosystem håller på att försvinna och väldigt få verkar vara medvetna om det. Jag önskar att förnuftet får råda, att ett vist förvaltarskap växer fram bland alla aktörer och att vi hittar en bred samsyn i dessa stora och viktiga miljöfrågor framöver. Om mina bilder på något vis kan få vara en liten del av naturens röst i dessa frågor, skulle det glädja mig mycket. Tänk om vi kunde vara lite mer generösa tillbaka till den natur som så givmilt alltid står till vårt förfogande med liv, grönska, rent vatten, vila och skönhet”.